top of page

חדש באתר!

התייחסותה של ד"ר רונית אלוני לשני סרטי קולנוע: "פרינסס" ו - "הרחק מהיעדרו"
פנייתך חשובה לנו ונדאג לתת לך מענה

משרד הבטחון

מאז הקמתה מוכרת מרפאת ד"ר אלוני כספק מורשה של משרד הביטחון ועובדת בשיתוף עם עובדות השיקום בתחנות בכל הארץ. במרפאה מועסקים מטפלים ומטפלות המוכרים על ידי משרד הביטחון ומומחים בנושא השיקום והטיפול המיני לבעלי מוגבלויות. הטיפולים המוענקים לפוני משרד הביטחון הנם: טיפולים פרטניים, טיפולים זוגיים וטיפולים בשילוב סרוגייט. מטופל של משרד הביטחון יכול לפנות לעובדת השיקום שלו ולבקש שיחת התייעצות ואבחון במרפאת ד"ר רונית אלוני.

עובדות השיקום שולחות למרפאה הפנייה לשתי שיחות אבחון. במקביל קובע הפונה או הזוג תור לאבחון במרפאה. לאחר פגישת האבחון האישית עם ד"ר רונית אלוני מוגשת לעובדת השיקום הצעה בכתב ובקשה לאישור טיפול ולמתן התחייבות מטעם משרד הביטחון.


עובדות השיקום מבקשות אישור מהמפקח ארצי לשירותי השיקום ועם קבלת אישורו הן מנפיקות למרפאה הפניות על פי הצורך. לעיתים מתבקשים המטופלים לחתום על טופס ויתור סודיות על מנת לאפשר לגורמים הטיפוליים השונים לשוחח ביניהם ולהגיע למסקנות מקצועיות משותפות.

טיפול מיני בפגועי משרד הבטחון בשילוב בן/בת זוג חלופיים (סרוגייט)

לפי חוזה המרפאה עם משרד הביטחון, אנשים שעברופגיעת מוח 100%+ , או אנשים נפגעי עמוד שדרה 100%+ זכאים לטיפול סרוגייט מלא ואילו א/נשים שאחוזי הנכות שלהם פחותים, יוכלו לקבל בדרך כלל את המימון לטיפול המיני השיחתי (עם מטפלת מינית מוסמכת במרפאה) ואילו את עלות טיפולי הסרוגייט יידרשו לממן על חשבונם.

בסיכומו של התהליך יינתן אישור סופי לטיפול על ידי המפקח ארצי לשירותי שיקום.
מדי שנה יתבקש המטפל האישי מתוך צוות המרפאה של ד"ר רונית אלוני, על ידי עובד השיקום במשרד הביטחון, למלא דו"ח אודות התקדמות הטיפול וצפי של צרכי הטיפול העתידיים.
לעיתים ובהתאם לצורך, בדרך כלל לאחר השלמת שלב משמעותי בטיפול, המרפאה מזמנת ישיבה משותפת של כל האנשים המטפלים במטופל כולל קרובי משפחה, מלווים, רופאים וכן הלאה על מנת לעבוד במשותף ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.

bottom of page