top of page

חדש באתר!

התייחסותה של ד"ר רונית אלוני לשני סרטי קולנוע: "פרינסס" ו - "הרחק מהיעדרו"
פנייתך חשובה לנו ונדאג לתת לך מענה

מתמחים ומטפלים

מרפאת ד"ר רונית אלוני מוכרת כמרפאת התמחות על ידי האיגוד הישראלי לטיפול מיני- איט"ם. במשך ארבע עשרה שנות קיומה הוכשרו במרפאה מטפלים מיניים מוסמכים רבים, רופאים/ות, עו"ס קליניות, פסיכולוגיות, מטפלות זוגיות ועוד.

בצוות המרפאה ניתן למצוא בעלי מקצוע בשלבי התמחות שונים. המגוון הרחב של המטפלים כולל אנשי מקצוע בדרגות שונות של התמחות וניסיון מקצועי ומאפשר לפונים ליהנות מטיפול בעלויות נמוכות יותר, 
למרות שאיכותו של הטיפול אינה נפגעת – מאחר והמתמחים נמצאים תחת הדרכה ופיקוח במהלך כל שלבי הטיפול.

אנשי מקצוע המעוניינים לעבור התמחות במרפאה

ההתמחות מיועדת לאנשים בעלי תואר שני במקצוע טיפולי דהיינו: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית או רפואה.

תנאים לקבלת תואר של מטפל מיני מוסמך:

על מנת לקבל תואר של מטפל מיני מוסמך על ידי האיגוד הישראלי לטיפול מיני (איט"ם) יש לעבור את השלבים הבאים:
קורס בסיסי במיניות. ניתן לעבור את הקורס באחת משתי מסגרות אלו:

 1. קורס: "מין ומיניות ומה שביניהם" ב: אוניברסיטת "תל אביב" בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, בית הספר ללימודי המשך ברפואה.
  טלפון: 03-6409797.
  www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/51.doc‏ 

 2. אוניברסיטה "בר אילן" תכנית הכשרה דו-שנתית לטיפול מיני,
  ביה"ס לעבודה סוציאלית בשיתוף איט"ם (אגודה ישראלית לטיפול מיני).
  http://www.biu.ac.il/soc/sw/hemshech/a01.html

צפייה באחת ממרפאות לטיפול מיני המסונפות לאחד מהמרכזים הרפואיים הציבוריים המפורטים להלן או שהוכרו על ידי איט"ם:

 • במרפאה לייעוץ וטיפול מיני בבית חולים "מאיר" בכפר סבא במרפאות החוץ, טל: 09-7472916.

 • ב"מרכז לרפואה מינית" המסונף למרכז הרפואי המשולב ע"ש "חיים שיבא" בתל השומר, במרפאה לטיפול מיני, מרפאת נשים, טלפון 03-5305970.

 • במרפאה לטיפול מיני (מרפאת נשים) במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי (איכילוב), בתל אביב טלפון 03-6974000.

 • במרפאה לשיקום וטיפול מיני במרכז רפואי "רעות" בתל אביב, טלפון 03-6383679.

 • במרפאה לטיפול מיני בהדסה אצל ד"ר מיכל לוריא.

 • תקופת הצפייה – 3 חודשים בתדירות של 1-2 ימים בשבוע בתאום עם מנהל המרפאה.

השתתפות קבועה במקביל בישיבות צוות במשך שנתיים באחת מהמרפאות המוסמכות כ"מרפאת התמחות". 
(המרפאה של ד"ר רונית אלוני,  ובמרכז רפואי אחר במשך שנתיים).

דו"ח השתתפות בישיבות יוחתם על ידי המרפאה המארחת באחריות המתמחה.

תחילת עבודה עם מטופלים על פי תחומי טיפול עם הדרכה צמודה של סופרוויזור.


המתמחה יוכל להתחיל לראות מטופלים אחרי 2-3 חודשי צפייה שבהם צפו לפחות יום עבודה מלא בשבוע באינטייק ובטיפול.

 

כ 30 שעות צפייה.

על מנת לקבל תעודת הסמכה, יש לראות מטופלים על פי הכללים של איט"ם (האיגוד הישראלי לטיפול מיני) הכולל יום עבודה מלא בשבוע במשך שנתיים.

חובה על המתמחה להשתתף בכל מפגשי איט"ם כחבר נלווה או כאורח.

בתום ההתמחות יועבר פנקס ההתמחות של המתמחה לוועדת ההסמכה של איט"ם לאישור וקבלת תעודת חבר.

כל מתמחה יחויב לתת למרפאה 300 שעות עבודה טיפולית.

המתמחה יערוך מחקר במסגרת שעות ההתמחות.

המתמחה לא יוגש לוועדת ההסמכה בטרם סיים/מה את מכסת השעות שהתחייב כלפי המרפאה.

bottom of page