top of page

חדש באתר!

התייחסותה של ד"ר רונית אלוני לשני סרטי קולנוע: "פרינסס" ו - "הרחק מהיעדרו"

טיפול מיני לגברים

מרפאת ד"ר רונית אלוני מוכרת כמרפאת התמחות על ידי האיגוד הישראלי לטיפול מיני- איט"ם. במשך ארבע עשרה שנות קיומה הוכשרו במרפאה מטפלים מיניים מוסמכים רבים, רופאים/ות, עו"ס קליניות...

הרצאות וסדנאות

ד"ר רונית אלוני בהרצאה :השפעתן של הטכנולוגיה,הרשת והמגמות החדשות על האינטימיות, המיניות והזוגיות.שניתנה במסגרת וויז רחובות (wize) בתאריך 7/1/18  בבר "הברזיה". צילום:...

הקורס למיניות באוניברסיטת תל אביב

הקורס באוניברסיטת תל אביב : "מין ומיניות ומה שביניהם"במסגרת לימודי המשך בפקולטה לרפואה בחוג לרפואת שיקום.ד"ר רונית אלוני משמשת כממלאת מקוםשל מרכזת אקדמית של התוכנית להכשרת מטפ...

קורס סרוגייט

המרפאה של ד"ר רונית אלוני מתמחה במתן טיפול מיני ל: זוגות, נשים וגברים.נשים וגברים שאין להם בן זוג לתרגל עמם את הטיפול יכולים לממש את הטיפול בעזרת בת/בן זוג חלופי (סרוגייט) אשר מוכשר על ...

bottom of page